محراب دل
67 بازدید
محل نشر: همایش خورشید نیزه ها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/10/7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام حسین علیه السلام در شرایطی قیام کردند که عقلهای مردم نابود شده بود و نشانه این نابودی انستکه به دانسته های خویش عمل نمیکردند لذا اباعبدالله رسالت امام عقلها را برعهده گرفتند.