اشباه الرجال
58 بازدید
محل نشر: همایش امیرالمومنین مدرسه علمیه شهیدین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/10/9
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بعضا با زبان تازیانه با مردم سخن گفته اند در حالیکه ما چنین برخوردی را از پیامبر با امت خویش سراغ نداریم وضعیت مردم از نظر روانشناسی و جامعه از نظر جامعه شناسی به چه مرحله ای رسیده بود که حضرت مجبور به چنین زبانی شدند